070 352 58 33

TJÄNSTER

TRANSPORTER

Vi har i företaget två lastväxlarbilar och två tippbilar. Med dem utför vi alla typer av anläggningstransporter.

Vi kör bland annat:

 • Bergkross
 • Grus & sand
 • Asfalt
 • Matjord m.m.

MARKENTREPRENAD

Vi har band- och hjulburna grävmaskiner på upp till 24 ton och utför små som stora gräv-/schaktarbeten:

 • Vägbyggen
 • Enskilda avlopp
 • Dikning
 • Skogsvägar
 • Schaktning för grunder
 • Tomtplanering
 • VA-grävning m.m.

VÄGUNDERHÅLL

Vi utför vägunderhåll både sommar och vinter:

 • Plogning
 • Saltning
 • Kantskärning med väghyvel m.m.