070 352 58 33

LÄNKAR

Tranås Åkeri består av sex åkerier, som tillsammans har mer än 50 enheter: lastbilar, grävmaskiner, lastmaskiner, truckar och kranar.

Affärsidén är att vara ett transportföretag med stora resurser och hög kvalitet och dessutom utföra våra uppdrag med god miljömedvetenhet.

Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland är ett av landets tolv regionkontor och representerar åkerier och maskinföretag i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

Vår uppgift är dels att företräda åkeribranschen i sin helhet, dels att stödja varje enskild medlem.